O NAS

Grupa MCE jest specjalistyczną firmą w branży budownictwa drogowego, działającą nie tylko w zakresie wykonawstwa, ale i w dziedzinie projektowania konstrukcji warstw drogowych oraz nadzorów technologicznych i materiałowych. Inspiracją nazwy, powstałej w 2014 roku spółki była, chęć wykorzystania ponad 20 – to letniego doświadczenia jej założycieli w technologiach recyklingu drogowego. Przede wszystkim w wykonywaniu podbudów drogowych z mieszanek Mineralno Cementowo Emulsyjnych. Mimo upływu lat stosowania technologii MCE przy wzmacnianiu i modernizacji istniejących konstrukcji drogowych, nieustannie rozwijamy ją praktycznie, ale co równie ważne – technologicznie we współpracy z Politechnikami Gdańską i Wrocławską.

Współczesne wymogi ochrony środowiska jak i konieczność oszczędzania istniejących zasobów naturalnych, są mocnym argumentem do popularyzacji  i rozwijania technologii MCE w projektowaniu i wykonawstwie przy modernizacji polskich dróg.

Należymy do Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa i Polskiego Kongresu Drogowego, co przekłada się na liczne kontakty z firmami drogowymi. Daje to możliwości ciągłego doskonalenia naszej logistyki i metod pracy przy realizacji kontraktów drogowych.

Potencjał intelektualny i techniczny pozwala nam również uczestniczyć w programie budowy sieci nowoczesnych dróg jak i obiektów przemysłowych czy handlowych. Wykonywanie stabilizacji, wzmocnień czy ulepszeń istniejących gruntów spoiwami hydraulicznym, to też element ochrony środowiska, ale przede wszystkim skrócenie czasu wykonania, każdej budowy infrastrukturalnej.

My jesteśmy w tym dobrzy, bo to jest naszą pasją.

Droga do sukcesu jest zawsze w budowie.