OFERTA

  • stabilizacje spoiwami hydraulicznymi
  • ulepszanie podłoży gruntowych
  • recykling na zimno ( podbudowy z mieszanki  Mineralno  Cementowo Emulsyjnej)
  • Wynajem maszyn budowlanych ( walce do robót ziemnych, walce ogumione, równiarki z systemem 3D)